แสดงจุดความร้อนทั้งหมดในประเทศ

ในช่วงเวลา   
จำนวนจุดความร้อนทั้งหมด :