แสดงจุดความร้อนทั้งหมดในประเทศ
ในช่วงเวลา   
จำนวนจุดความร้อนทั้งหมด :